adwokat, radca prawny

odszkodowania

Postępowanie egzekucyjne i kurator dla dłużnika
Słowa kluczowe: egzekucja komornicza dłużnik wierzytelności dochodzenie należności. Kuratora dla dłużnika w postępowaniu egzekucyjnym na podstawie art. 802 k.p.c. ustanawia sąd egzekucyjny. Jest to sąd właściwy dla ostatniego miejsca zamieszkania dłużnika ( o ile nie powołano kuratora w postępowaniu rozpoznawczym).
Warunki powołania kuratora
By ustanowienie kuratora w myśl art. 802 k.p.c. było dopuszczalne, konieczne jest spełnienie łącznie dwóch przesłanek.Po pierwsze, trzeba uprawdopodobnić, że miejsce pobytu dłużnika nie jest znane. Ma to miejsce, gdy pod adresem zamieszkania danej osoby nie jest ona znana i nie udało się zdobyć informacji o jej miejscu pobytu. Nie chodzi tu o osobę nieobecną w Polsce, lecz przebywającą pod znanym adresem zagranicznym. Uprawdopodobnienie to mniej niż udowodnienie, zatem mamy tu do czynienia z pewnym ułatwieniem dla osoby składającej wniosek. Nie jest jednak wystarczająca sama deklaracja wierzyciela, że nie wie jakie jest miejsce pobytu osoby, od której zamierza dochodzić należności. Drugim warunkiem jest konieczność doręczenie wniosku o wszczęcie egzekucji. Wniosek ten wywołuje potrzebę obrony praw dłużnika, którego miejsce pobytu jest nieznane.
Zadania kuratora
Kurator ma obowiązek reprezentowania dłużnika w postępowaniu, w tym odbierać pisma, zaskarżać postanowienia i, jeżeli jest to potrzebne, wnosić powództwa przeciwegzekucyjne. W bardziej skomplikowanych sprawach specjaliści zalecają, by na kuratora powołać prawnika np. adwokata albo radcę prawnego. Sąd egzekucyjny sprawuje nadzór na jego czynnościami, podobnie jak sąd opiekuńczy w sprawach z zakresu kurateli (zob. artykuły 601-605 k.p.c.).
Podczas zderzenie ze zwierzęciem domowym odpowiedzialność oraz późniejsze wypłacenie nam odszkodowania spoczywa na właścicielu pupila. Mowa tutaj o nieupilnowaniu go i doprowadzeniu do tego, że wbiegł nam pod samochód. Często wypadek taki powoduje duże zniszczenia pojazdów więc nie obejdzie się bez uzyskania odpowiedniej kwoty odszkodowania. W przypadku kolizji ze zwierzęciem gospodarczym wina, za spowodowanie go spada na rolnika i to z jego OC ( które jest dla niego obowiązkowe ) powinniśmy się starać o uzyskanie odszkodowania. W przypadku tych zwierząt do właściciela można dojść np. za pomocą: tatuażu lub kolczyka z identyfikatorem na uchu ). W kwestii takich zdarzeń możemy starać się o zwrot kosztów za naprawę auta oraz np. holowanie, parking itp. Możemy w tej kwestii, walczyć o zwrot każdej złotówki wydanej na poczet zderzenia. W przypadku trafienia sprawy do sądu warto wynająć rzeczoznawcę i adwokata który rzetelnie oceni wydatki jakie zmuszeni byliśmy ponieść w związku z zaistniałą sytuacją (polecamy adwokat